De informatie op deze website verandert van tijd tot tijd. Hoewel Samen-Uit steeds zal trachten op deze website de meest complete en actuele informatie te verstrekken, kunnen hieraan door bezoekers van de website geen rechten worden ontleend. Treft u op de website inconsistenties aan? Dan horen wij dat graag. Over samen uit SAMEN UIT is mijn eigen bedrijf. Van jongs af aan had ik drie passies: dieren, kinderen en buiten zijn. Na een MBO-opleiding Sport & Bewegen (Niveau 4), heb ik van mijn dromen mijn werk gemaakt. Naast mijn hondenuitlaatservice doe ik de naschoolse opvang van een aantal kinderen. Zo combineer ik alles wat ik leuk vind. Naast mijn MBO, ben ik ook gediplomeerd als ‘Professioneel Erkende Hondenuitlaatservice’ bij de Martin Gaus Academie. Deelcertificaten als Gedragsherkenning en Roedelgedrag, EHBO voor honden en  Bedrijfsvoering. De cursus hondentaal en gedragtesten, aan hetzelfde instituut, staan nog op de planning. Met mijn eigen hond, Angel, heb ik diverse trainingstrajecten gedaan volgens de methode van Martin Gaus. Gestart met gedrag- en gehoorzaamheid, doen we nu samen  behendigheidstrainingen met sport en spel.