De informatie op deze website verandert van tijd tot tijd. Hoewel Samen-Uit steeds zal trachten op deze website de meest complete en actuele informatie te verstrekken, kunnen hieraan door bezoekers van de website geen rechten worden ontleend. Treft u op de website inconsistenties aan? Dan horen wij dat graag. De Roedel In principe kan elke hond mee uit de regio Waterland mee, ongeacht ras, grootte of leeftijd. Er zijn een paar uitzonderingen, waarin ik uw hond niet mee kan nemen: Loopse teven Honden met gewrichtsproblemen  Honden met (besmettelijke) ziektes Honden met een lage prikkel- en of/ bijtdrempel Tijdens de eerste wandelingen loopt uw hond mee aan de (lange) lijn. Elke hond heeft tijd nodig om te wennen. Bij voldoende wederzijds  vertrouwen mag het dier los meelopen. Mocht echter blijken dat het met de hond echt niet gaat dan kan het zijn dat ik de dienstverlening helaas moet beëindigen.