De informatie op deze website verandert van tijd tot tijd. Hoewel Samen-Uit steeds zal trachten op deze website de meest complete en actuele informatie te verstrekken, kunnen hieraan door bezoekers van de website geen rechten worden ontleend. Treft u op de website inconsistenties aan? Dan horen wij dat graag. Contact SAMEN UIT werkt met honden uit de regio Purmerend, Ilpendam en Landelijk Noord. Wilt u weten of er ruimte is voor uw hond om mee te lopen met Samen  Uit? Wilt u meer weten over de  mogelijkheden? Heeft u speciale verzoeken? Neem dan contact met mij op. SAMEN UIT Murèl Broekzitter Weverstraat 65 1445 BD Purmerend Telefoonnr. 06-27435193 Email:  info@samen-uit.com Aanmelden: Wilt u uw hond opgeven voor SAMEN UIT en woont u in de regio  Waterland (Purmerend, Ilpendam of landelijk noord)? Neem dan  contact op voor het maken van een afspraak. Ik kom graag bij u thuis  om nader kennis te maken met u en uw hond. Aan de hand van een  vragenlijst probeer ik zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de hond, bijzondere karaktereigenschappen en uw specifieke wensen. Bovendien neem ik graag de algemene voorwaarden, het  sleutelcontract en de standaard overeenkomst met u door, zodat u  goed weet waar u aan toe bent. Na de intake maken we een  proefwandeling,  waarbij u zeker uitgenodigd bent om mee te lopen met de roedel. Dat is echter niet noodzakelijk. Ik kijk hoe het met de hond gaat en of hij in de roedel past. Pas bij een wederzijds goed  gevoel gaan we samen in zee en ondertekenen we de benodigde  papieren.